Katalog » Wydawnictwa »

9,45zł

Podręcznik praktyka kierowcy Tom 4

OPIS TOMU 4

Podręcznik praktyka i kierowcy IV tom

 

 

TOM 4 - to zeszyt ćwiczeń. Został pomyślany jako pomoc w wykonaniu obowiązku nałożonego prawem na szkolących kierowców. Dobór ćwiczeń pozwala na zapewnienie minimum programowego oraz doskonalenie praktyki i wiedzy kierowców a także innych osób uczestniczących w przewozie.

Spis treści

Wstęp

Właściwości towarów niebezpiecznych

-Rozpoznawanie zagrożen na podstawie oznaczeń na towarach jednostkach transportowych i zapisów w dokumentach przewozowych 

Opakowania

-wymagania w zakresie opakowań i ich stanu technicznego

Przepisy ogólne

-ogólne zasady związane z przewozem towarów niebezpiecznych

Przewóz

 

Format B5

Wydanie barwne

Stron 40

ISBN 978-83-62839-68-1 

 

 

OPIS SERII

Właściwe informacje są podstawą bezpieczeństwa. Od kilku lat stałą pozycją na rynku wydawnictw poświęconych towarom niebezpieczniejszym

 

TOM 1 - wiedza podstawowa. Prawie 240 stron omawiających najważniejsze aspekty przewozu towarów niebezpiecznych. Co prawda, głównym punktem ciężkości jest transport drogowy, jednak ze względu na coraz większe zainteresowanie transportem multimodalnym w książce

Najnowsze wydanie ma kilka punktów ciężkości. Oto one:

1.  ograniczenia w przewozie w państwach, stronach ADR. Zawarto miedzy innymi pełny wykaz ograniczeń tunelowych

2.  omówienie zasad stosowania przepisów w transporcie kolejowym, wodnym śródlądowym oraz morskim

3.  informacje praktyczne w zakresie stosowania w transporcie drogowo-morskim Memorandum Morza Bałtyckiego

4.  podsumowanie kryteriów klasyfikacyjnych oraz wskazanie różnic dla innych rodzajów transportu

5.  praktyczne informacje w zakresie stosowania opakowań, kontenerów i cystern oraz związanych z przewozem dokumentów

6.  przykłady dokumentacji związanej z  transportem drogowy oraz kolejowym i morskim

7.  praktyczne wskazówki dla pakownia, ładownia razem oraz segregacji i sztauowania towarów nadawanych w transporcie drogowym oraz drogowo-morskim i drogowo-kolejowym.

 

Wydawnictwo zostało pomyślane jako podręcznik dla praktyków i jego uzupełnieniem są tablice barwne (plakaty) poświęcone najczęściej występującym problemom. Tradycyjnie załączono też do podręcznika słownik najczęściej potrzebnych zwrotów w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 

TOM 2 - to wiedza specjalistyczna.Wydawnictwo ma 188 stron i zostało podzielone na trzy części. Część pierwsza poświęcona jest przewozowi  w cysternach. Czytelnik dowie się nie tylko jak i z czego wykonane są cysterny, lecz pozna zasady wykonywania przewozu, ograniczenia, oznaczenia i dokumentacje. Od 2012 roku w wydawnictwie publikowane jest także opracowanie w zakresie prewencji roll-over.

Część druga omawia przewóz towarów wybuchowych. Przedstawione informacje obejmują nie tylko wymagania przepisów ADR lecz także przepisy krajowe.

Część trzecia, to abecadło stosujących i przewożących towary radioaktywne. Poza przedstawieniem danych niezbędnych dla uczestników przewozu w podręczniku zamieszczono pierwszy na polskim rynku ilustrowany słownik pojęć związanych z przewozem.

 

TOM 3 - to zestawienie przepisów. Tworzy go wykaz towarów niebezpiecznych wraz z przepisami szczególnymi potrzebnymi w codziennej pracy. Podręcznik obejmuje transport drogowy (ADR), kolejowy (RID) oraz morski (IMDG).

 

 

TOM 4 - to zeszyt ćwiczeń. Został pomyślany jako pomoc w wykonaniu obowiązku nałożonego prawem na szkolących kierowców. Dobór ćwiczeń pozwala na zapewnienie minimum programowego oraz doskonalenie praktyki i wiedzy kierowców a także innych osób uczestniczących w przewozie.

 

Wszystkie wydawnictwa w formacie B5.

 

Wydawnictwo przygotowało specjalną promocję dla ośrodków szkolenia i bibliotek.

Zamówienia można składać przez stronę www.sklep-kierowcy.pl

 

 

 

O autorach:

Marek Różycki - uczestnik prac delegacji w grupach roboczych ONZ odpowiedzialnych za tworzenie przepisów RID/ADR/ADN oraz grup roboczych ekspertów w zakresie techniki cystern. Doradca ds bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym śródlądowym i morskim. Biegły sądowy. Rzeczoznawca sądowy. Redaktor kwartalnika Towary Niebezpieczne.

 

Jerzy Kolanowski - wieloletni pracownik Urzędu Transportu Kolejowego. Specjalista w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją.

 

Paweł Tkaczyk - specjalista w zakresie przewozu lotniczego. Doradca ds bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym.

 

Recenzje

Szybkie wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty