Katalog » Wyposażenie Ośrodków Szkolenia »

24,15zł

INSTRUKCJA OBSŁUGI MAGAZYNU CHEMICZNEGO

Nr prod.K0009

INSTRUKCJA OBSŁUGI MAGAZYNU CHEMICZNEGO

czyli wszystko, co prowadzący magazyn o magazynowaniu chemii wiedzieć powinien ale nie ma kogo spytać

 

Autor: Marek Różycki

Nowa książka wydawnictwa emerpress, wydawcy kwartalnik Towary Niebezpieczne.

Format B5. Stron 148.

ISBN 978-83-62839-03-2 

 

Opis wydawnictwa

 

Co ją wyróżnia spośród innych pozycji na rynku?

  • tylko sprawdzone informacje od praktyków dla praktyków. Zaprezentowane treści wskazują sposoby rozwiązania problemów ograniczając do minimum teoretyczne rozważania. Cytowanie przepisów zastąpiono wskazówkami praktycznymi!
  • Prezentacja aktualnych interpretacji urzędowych. Po raz pierwszy zaprezentowano interpretacje stosowane przez organy kontrolne oraz instytuty badawcze!
  • Zaprezentowano, w jaki sposób należy przygotować magazyn do przechowywania chemii oraz w jaki sposób podjąć właściwą decyzję odnośnie tego, czy konkretny towar mogę składować w moim magazynie.

 

 

 

Regulacje transportowe, wymagania w zakresie ochrony środowiska oraz zmiany w prawodawstwie chemicznym stale wymuszają zmianę praktyki. Magazynowanie z jednego z najprostszych procesów staje się działaniem regulowanym licznymi przepisami. Zapewnienie bezpieczeństwa nie jest możliwe bez wprowadzenia ograniczeń oraz ponoszenia nakładów. Opisane rozwiązania są próbą pogodzenia bezpieczeństwa z racjonalnością. Główne punkty wydawnictwa najlepiej opisano we wstępie:

„Przysłowia są (podobno) mądrością narodów. Jedno z nich głosi, że nie należy budować zamków na piasku. Wyrażona w nim mądrość ma uczyć nas zapobiegliwości w działaniu. Przesłanie to powinno przyświecać także każdemu, kto zajmuje się magazynowaniem. Obserwacja polskiej praktyki skłania do wniosku, że nader często podejmując decyzje o magazynowaniu zakładamy, że i tym razem wszystko pójdzie dobrze. Jeśli jednak nasze procesy logistyczne są wadliwe, lub nie uwzględniają właściwości magazynowanych produktów to może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia, którego skutki mogą być katastrofalne. Nie wolno nam zapomnieć, że chemia stwarza bardzo specyficzne zagrożenia w magazynowaniu. Ze względu na to ogólna wiedza na temat magazynowania może okazać się niewystarczająca. Magazynierzy oraz specjaliści logistyki często spotykają się z problemami, których rozwiązanie leży w połączeniu szczegółowej wiedzy o procesach magazynowych z wiedzą o właściwościach magazynowanych produktów i znajomością zasad zapewnienia bezpieczeństwa. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie w przejrzysty i czytelny sposób obowiązków prawnych związanych z magazynowaniem oraz doświadczeń wynikających z praktyki, prac badawczych oraz analiz wypadków związanych z praktyką magazynową.” 

 

 

I już wiesz jak należy używać magazyn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

 

CZĘŚĆ 1 Wiedza podstawowa

Co muszę wiedzieć o logistyce magazynowej?

Rodzaje magazynów dla produktów chemicznych

Techniki składowania

Identyfikacja towarów w procesie składowania

Wskaźniki oceny efektywności procesów magazynowych

 

CZĘŚĆ 2 Chemia i towary niebezpieczne na pokładzie

W jaki sposób nowe przepisy zmienią naszą praktykę

Co muszę wiedzieć o właściwościach produktów chemicznych

Oznaczanie chemikaliów

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych

Uwagi w zakresie przygotowania magazynu

Obowiązki pracodawcy

Wymagania w zakresie szkolenia

Instrukcje wykorzystania sprzętu awaryjnego

 

CZĘŚĆ 3 Przygotowanie obiektu do magazynowania

Obowiązki wynikające z prawa budowlanego

Obowiązki związane z ochroną środowiska

Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Magazynowanie czasowe 

 

CZĘŚĆ 4 Magazynowanie jako proces pomocniczy

Magazynowanie materiałów wybuchowych

Magazynowanie gazów

Magazynowanie materiałów ciekłych zapalnych

Magazynowanie nadtlenków i materiałów samoreaktywnych

Magazynowanie materiałów trujących

Magazynowanie materiałów żrących

Wymagania szczegółowe dla wybranych branż

 

CZĘŚĆ 5 KU PRZESTRODZE

Krótki kurs „architektury” magazynowej  

 

CZĘŚĆ 6 Magazynowanie jako usługa

Procedura określania możliwości magazynowania

 

CZĘŚĆ 7 Magazyn jako instalacja stwarzająca ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej

Definicje

Obowiązki prowadzącego magazyn

Co się może zdarzyć w magazynie?

 

CZĘŚĆ 8 Interpretacje urzędowe 

 

CZĘŚĆ 9 Wykaz przepisów 
Recenzje

Szybkie wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty