Towary Niebezpieczne
  Katalog » Nalepki - Oznaczenia » Oznaczenia pojazdów »

2,46zł

Oznaczenie "WYŁĄCZNIK PRĄDU"

Nalepka "Wyłącznik prądu"

Wymiary 50x20 mm.

 

Podstawa prawna oznaczenia – przepisy ADR 9.2.2.3.2           

Urządzenie sterujące, umożliwiające rozłączenie/załączenie wyłącznika przerywającego pracę obwodów elektrycznych powinno być umieszczone w kabinie kierowcy. Powinno być ono łatwo dostępne dla kierowcy, wyraźnie oznaczone i zabezpieczone przed przypadkowym użyciem poprzez zastosowanie: pokrywy ochronnej, dwustopniowego sposobu przełączania lub innego odpowiedniego rozwiązania. Dopuszcza się zainstalowanie dodatkowych urządzeń sterujących, pod warunkiem, że są one wyraźnie oznaczone i zabezpieczone przed przypadkowym użyciem. Przewody urządzeń sterujących powinny spełniać wymagania 9.2.2.5, jeśli urządzenia te są sterowane elektrycznie.

 

Recenzje

Szybkie wyszukiwanie