Katalog » Wydawnictwa »

29,00zł

SEVESO III-Broszura informacyjna

SEVESO III - Broszura informacyjna
Autor Marek Rózycki
ISBN 978-83-62839-41-4
 
 
 
Jest to praktyczny przewodnik po najnowszej zmianie Dyrektywy Parlamentu  Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE zwanej Seveso III. 
W broszurze zawarto tłumaczenie dyrektywy po zmianach oraz wyciąg z ustawy krajowej i stosownych rozporządzeń. Spis treści
1. komentarz
2. tekst dyrektywy
3. wyciąg z ustawy – prawo ochrony środowiska
4. przepisy wykonawcze
Format B5. Ilość stron 66
 
Cena regularna brutto 29 zł
Recenzje

Szybkie wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty