Katalog » Wydawnictwa »

25,00zł 10,50zł

PRZEDMIOTY I POJAZDY ZAWIERAJĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE

Każda zmiana przepisów odnośnie przewozu towarów niebezpiecznych jest wyrazem doświadczeń, które zostały zebrane w szeroko pojętej logistyce. Zazwyczaj każdy poważny wypadek skłania nas do refleksji i analiz. Po zdarzeniu, gdy znane są skutki oraz przebieg można ustalić przyczyny. W ostatnich latach zauważono, że ze względu na rozwój techniki w coraz to większej ilości przyrządów stosowane są towary niebezpieczne. Co prawda, zazwyczaj są to małe ich ilości, ale mogą one zwiększać ryzyko niepożądanego rozwoju sytuacji awaryjnej.

Jest to szczególnie istotne w transporcie morskim, gdy przedmioty lub pojazdy umieszczane są w ładowni statku czy w załadowanym na statku kontenerze. Jeśli zawarty w pojeździe lub urządzeniu towar niebezpieczny uaktywni w transporcie swoje właściwości może spowodować to poważne konsekwencje. Chcąc im zapobiec gremia odpowiedzialne za regulacje dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych przewidziały możliwość zaklasyfikowania pojazdów a w ostatniej wersji przepisów także i przedmiotów z towarami niebezpiecznymi jako towarów niebezpiecznych. Określone warunki przewozu określają niezbędne środki, które należy podjąć, by przewóz mógł być bezpieczny. Nie oznacza to jednak, że każdy pojazd lub przedmiot musi by wożony z poszanowaniem wszystkich zasad wynikających z przepisów ADR dla transportu drogowego, czy RID dla kolei. Przewidziano wiele ułatwień. Trzeba jednak być ich świadomym, zanim podejmie się przewozu takich towarów.

Regulacje stawiają zatem przed każdym z uczestników transportu nowe zadania. Okazać się może, że przewożąc przedmiot, którego nie będziemy nawet podejrzewać o to, że może być towarem niebezpiecznym, będziemy zmuszeni stosować niektóre normy wynikające z ADR.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie tematyki przewozu przedmiotów i pojazdów dla osób, które nie są na codzień zaangażowane w przewóz towarów niebezpiecznych.

Spis Treści

Wprowadzenie

W czym jest problem?

Wypadki ver. 2.0

Klasyfikacja pojazdów

Jak rozpoznać towar niebezpieczny w przedmiocie?

Prawidłowa klasyfikacja przedmiotów

Zasady poprawnego przewozu

Jak poprawnie przewieźć pojazd?

Jak poprawnie przewieźć uszkodzony pojazd?

Jak poprawnie przewieźć przedmiot?

Przewóz przedmiotów z indywidualnym numerem UN

Przewóz maszyn z towarami niebezpiecznymi

Przewóz przedmiotów zawierających towary niebezpieczne

Wymagania w zakresie szkolenia

Recenzje

Szybkie wyszukiwanie
Twój koszyk jest pusty