Towary Niebezpieczne
  Katalog » Wyposażenie Ośrodków Szkolenia »

28,35zł

Wademekum Praktyka Towary Niebezpieczne Podr. Dla OSK 2019-2021

Kompleksowy, Ilustrowany podręcznik dla praktyka i kierowcy

Następca Podręcznika Praktyka Kierowcy (Dawny Tom 1 i 2)!

Autor: Marek Różycki, Wydawnictwo emepress sp z o.o. Mikołów

Format B5,  Ilość stron - 448

 UWAGA! Jedyny na rynku obficie ilustrowany podręcznik napisany z myślą o użytkownikach! Dzięki nie mu zobaczysz jak powinny wyglądać przewozy towarów niebezpiecznych. W podręczniku umieszczono przeszło 390 grafów i schematów pozwalających na zrozumienie zagadnień.

 Prezentujemy nowe wydanie podręcznika dla osób zaangażowanych w operacji transportowe towarów niebezpiecznych. Podręcznik odpowiada całej wiedzy kursów podstawowego i specjalistycznych kierowców.Książka powstała w wyniku kilkuletnich doświadczeń z serią podręczników dla kierowców oraz praktyków. Cel, który przyświeca jego opracowaniu to ułatwienie procesu nauki. Z tego względu podczas opracowywania wydawnictwa dołożone zostały starania by wykorzystać całą dostępną wiedzę oraz doświadczenia zdobyte w ciągu prawie dziesięciu lat szkolenia osób aktywnych zawodowo.Układ podręcznika wynika z pogrupowania tematów w sposób pozwalający czytelnikowi na łatwe przyswojenie treści. Dołożone zostały starania, by sposób prezentacji informacji był przyjazny. O ile nie jest to konieczne nie cytuje się w niej przepisów.

Podczas dobrego szkolenia każdy uczestnik powinien zdobyć wiedzę (poznać coś lub dowiedzieć się o czymś) oraz nabyć umiejętności (potrafić), które pomogą w poprawnym wykonywaniu pracy. Mam nadzieję, że niniejszy podręcznik pomoże w tym procesie.

 

Poniżej przedstawione zostało zestawienie poszczególnych umiejętności oraz informacji, które zostały przypisane do poszczególnych tematów. Poszczególne obszary, które są przedmiotem kursów specjalistycznych zostały oznaczone „*”.
 

 

 

 

Moduł szkolenia /  egzaminu

Umiejętność

Wiedza

I

Przepisy ogólne

1.1

Cele i znaczenie przepisów

Poprawne stosowanie przepisów (dobór przepisu do sytuacji).

Zasady ochrony zdrowia i życia.Zasady ochrony środowiska.Zasady bezpieczeństwa w transporcie.Statystyka przewozu.Statystyka wypadków.

1.2

Budowa ADR

Odczytywanie wymagań transportowych.
Posługiwanie się określeniem klasa, numer UN, grupa pakowania.
Określanie czy dany towar może być przewożony.

Układ umowy ADR.
Tabela A i jej zastosowanie.
Odczytywania przepisów szczególnych.

1.3

Stosowanie ADR

Wykonywanie przewozu w oparciu o wymagania.
Wykonywanie przewozów kurierskich.Przesyłki pocztowe.

Określanie zakresu obowiązywania.Stosowanie ADR do przewóz pojazdami, ciągnikami, motorami itp.Znajomość zasad aktualizacji przepisów (2 lata).

1.4

Wymagane kwalifikacje i szkolenia

Identyfikowanie potrzebnych uprawnień.Określanie jednostek transportowych, które można prowadzić po danym kursie.

Zasady przystępowania do kursu.Zakres szkoleń.Zasady przedłużania.

1.5

Przepisy krajowe i międzynarodowe mające zastosowanie

Stosowanie przepisów krajowych (przewóz przez wojsko, rolników).Stosowanie umów multilateralych.Wypisywanie dokumentacji podczas przewozu opartego o umowy multilateralne.

Znajomość właściwych władz.

1.6

Możliwe odstępstwa od przepisów

Identyfikowanie możliwych zwolnień,Stosowanie zwolnień ilościowych.Rozpoznawanie zastosowanego zwolnienia.Uzupełnianie oznaczeń pojazdów / jednostek transportowych.

Limity ilościowe.Oznaczenia w przypadku zwolnień.

1.7

Podstawowe informacje o dozorze technicznym w Polsce*

Identyfikowanie obowiązków w zakresie obsługi (odpowiednio do zadań).

Identyfikowanie urządzeń NO.

II

Właściwości towarów i zagrożenia

2.1

Właściwości dla poszczególnych klas

Rozpoznawanie towarów.Przypisywanie zagrożeń dla klasy.Znajomość zasad wyłączenia towarów z klasyfikacji.

Rodzaje klas.Definicje podstawowych pojęć.

2.2

Oddziaływanie na człowieka, środowisko i otoczenieOdczytywanie oznaczeń i dokumentacji.

Możliwe oddziaływanie towarów na człowieka.Zagrożenia w poszczególnych klasach.

2.3

Towary niebezpieczne dużego ryzyka

Rozpoznawanie towarów dużego ryzyka.Zachowanie podczas przewozu.

Możliwe zagrożenia.Poprawne metody zachowania.

III

Obowiązki i odpowiedzialność

3.1

Obowiązki uczestników przewozu

Wykonywanie obowiązków.

Zakres odpowiedzialności kierowcy.Zasady postępowania w przypadku niezgodności.

3.2

Kary i sankcje

Określanie odpowiedzialności (cywilnej, karnej, administracyjnej) w przypadku nie wykonania obowiązków 

Znajomość zasad nakładania kar (kara osobista, kara administracyjna).

IV

Dokumentacja

4.1

Dokumentacja wymagana podczas przewozu

Wypisywanie dokumentacji przewozowych.Stosowanie klauzul specjalnych.Rozpoznawanie błędów w dokumentach.Rozpoznawanie i odczytywanie dokumentów.

 

4.2

Dokumentacja w transporcie multimodlanym

Wypełnianie dokumentacji.Rozpoznawanie błędów.

 

V

Jednostki transportowe, opakowania

5.1

Rodzaje pojazdów*

Określanie potrzebnego pojazdu.Kontrola elementów wyposażenia niezbędnych ze względu na ich bezpieczeństwo.

Rodzaje pojazdów.Niezbędne elementy wyposażenia.

5.2

Rodzaje cystern i ich kodowanie*

Określenie możliwości ładowania.Odczytanie kodu.Rozpoznania elementów istotnych ze względu na obsługę i bezpieczeństwo.

 

5.3

Specyficzne wymagania dla cystern*

Określanie stopnia napełniania.Zastosowanie elementów do NO.Odczytywanie oznaczeńOkreślanie ważności badania

 

5.4

Opakowania

Odczytania oznaczeń.Zinterpretowanie nieprawidłowości.
Stosowanie zakazów ładowaniaStosowanie przepisów szczególnych.

Określenie zasad ładowaniaRodzaje opakowań.Rodzaje oznaczeń

5.5

Pojazdy i kontenery do przewozu luzem

Określanie przydatności do przewozu.Stosowanie wymagań szczególnych.

Rodzaje pojazdów.Zasady stosowanie kontenerów i pojazdów do przewozu luzem.

VI

Oznaczanie

6.1

Oznaczanie sztuk przesyłki

Interpretowanie.Odczytywanie.Oznaczanie.Identyfikacja błędów.

Rodzaje oznaczeń.Wymagania dla oznaczeń.Zasady kontroli.Zasady stosowania.

6.2

Oznaczanie pojazdów

6.3

Oznaczanie kontenerów 

VII

Warunki przewozu

7.1

Zasady wykonywania transportu dla poszczególnych klas

Stosowanie ograniczeń.Stosowanie obowiązków w zakresie zgłaszania.Stosowanie przepisów szczególnych.

Rodzaje wymagań dla poszczególnych form przewozu*.

7.2

Załadunek i rozładunek

Określanie możliwości bezpiecznego wykonania.

Znajomość zasad załadunku i rozładunku.

7.3

Wykonywanie przewozu

Stosowanie znaków.Przewóz odpadów.Stosowanie regulacji w zakresie kontroli temperatury.Stosowanie regulacji w zakresie przewozu żywności.

Rodzaje znaków mających wpływ na przewóz towarów niebezpiecznych.

7.4

Mocowanie ładunków

Określenie przydatności środków mocujących.Zastosowanie metod. Określanie ilości niezbędnych środków mocujących.Określania zabezpieczenia krawędzi.Określanie poprawności wykonania .

Znajomość zasad mocowania.Znajomość technik i metod mocowania.

7.5

Ograniczenia tunelowe

Przejazd przez tunele.Odczytywanie znaków.

Zasady postępowania.Postępowanie awaryjne w tunelach.

7.6

Kontrola drogowa

Zachowanie się podczas kontroli.

Organy uprawnione do kontroli.Procedura kontroli.Obowiązki kierowcy w związku z kontrolą.Prawa organów.

7.7

Zachowanie się pojazdu podczas przewozu w cysternie*

Określenie wpływu stopnia napełnienia na zachowanie cysterny.Przeciwdziałanie rollover.

Zasady utrzymania stabilności

7.8

Specyfika przewozu dla towarów klasy 1*

Ograniczenia ładowania razemOkreślanie możliwości ładunkowych (dodatkowe przedziały)Wymagania specjalne (przepisy szczególne)Stosowanie MEMUProcedury awaryjne

System zezwoleń.Zasady oznaczania.

7.9

Specyfika przewozu dla towarów klasy 7*

Identyfikowanie możliwości przewozu.Określanie natężenia zagrożenia.Stosowanie wskaźników i miar.Wymagania specjalne (przepisy szczególne).Procedury awaryjne.

Zasady oznaczania.

VIII

Postępowanie w czasie awarii lub wypadku

8.1

Zagrożenia związane z przewozem

Rozpoznawanie zagrożeń na podstawie oznaczeń / dokumentacji

Zasady postępowania.

8.2

Postępowanie w czasie wypadku lub awarii

Stosowanie środków gaśniczychStosowanie wyposażenieUdzielanie pierwszej pomocyKomunikacja ze służbami

Wzorcowe postępowanie podczas narażenia.Dobór środków ochrony

8.3

Wyposażenie

Kontrola kompletności i odpowiedniości

Znajomość zasad doboru

 

Przedstawiony układ odpowiada programowi szkolenia kierowców w zakresie podstawowym oraz specjalistycznym (dla cystern, klasy 1 i klasy 7).
 
Pełen zestaw materiałów szkoleniowych składa się z następujących pozycji:
 
TOM 1. WADEMEKUM PRAKTYKA Towary niebezpieczne - PODRĘCZNIK
Podręcznik odpowiada treści programowej kursu kierowcy oraz osób
 
TOM 2. WADEMEKUM PRAKTYKA Towary niebezpieczne - PRZEPISY
Praktyczny wyciąg z przepisów mających zastosowanie 
Zawiera wykaz towarów niebezpiecznych oraz wszystkie niezbędne przepisy dla nadawcy i przewoźnika w transporcie lądowym i morskim 
 
TOM 3. WADEMEKUM PRAKTYKA Towary niebezpieczne - ZESZYT ĆWICZEŃ
 
Zeszyt ćwiczeń dla cześć praktycznej szkolenia ADR kierowcy

 (Nowość) TOM 4  DORADCA  do spraw BEZPIECZEŃSTWA

w TRANSPORCIE Towarów Niebezpiecznych

Cena dla Ośrodków szkolenie 22 zł netto

Cena dla klienta indywidualnego  30 zł netto

 

 

Recenzje

Szybkie wyszukiwanie
Kategorie
Twój koszyk jest pusty
Poleć produkt
Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.