Katalog » Wyposażenie Ośrodków Szkolenia »

13,65zł 5,25zł

Podręcznik Praktyka Kierowcy Tom 2

TOM 2 - to wiedza specjalistyczna.

Przewóz towarów niebezpiecznych. Cysterny, Materiały wybuchowe, materiały radioaktywne

Stan prawny: ADR 2014

ISBN 978-83-62839-12-4 

 

Wydawnictwo ma 188 stron i zostało podzielone na trzy części. Część pierwsza poświęcona jest przewozowi  w cysternach. Czytelnik dowie się nie tylko jak i z czego wykonane są cysterny, lecz pozna zasady wykonywania przewozu, ograniczenia, oznaczenia i dokumentacje. Od 2012 roku w wydawnictwie publikowane jest także opracowanie w zakresie prewencji roll-over.

Część druga omawia przewóz towarów wybuchowych. Przedstawione informacje obejmują nie tylko wymagania przepisów ADR lecz także przepisy krajowe.

Część trzecia, to abecadło stosujących i przewożących towary radioaktywne. Poza przedstawieniem danych niezbędnych dla uczestników przewozu w podręczniku zamieszczono pierwszy na polskim rynku ilustrowany słownik pojęć związanych z przewozem.

 

 

 

SPIS TREŚCI TOMU 2

Wstęp........................................................................................................................................................................ 5

Wykaz skr.t.w używanych w publikacji...................................................................................6

Opis serii wydawniczej................................................................................................................................7

Część pierwsza: Przewóz towarów niebezpiecznych

w cysternach. Obsługa urządzeń NO........................................................................... 9

Og.lne wiadomości o systemie dozoru technicznego w Polsce.............................11

Kwalifikacje.........................................................................................................................................................19

Cysterna.............................................................................................................................................................. 20

Materiały używane do budowy cystern..................................................................................26

Dokumentacja cysterny (akta cysterny)....................................................................................31

Kodyfikacja cystern.....................................................................................................................................36

Napełnianie i opr.żnianie – podstawowe wiadomości..............................................38

Obsługa cysterny – załadunek i rozładunek.........................................................................39

Mycie cysterny................................................................................................................................................47

Uwagi w zakresie obsługi wybranych typ.w cystern.................................................49

Badanie ................................................................................................................................................................56

Oznaczanie cystern.......................................................................................................................................58

Pojazd......................................................................................................................................................................65

Procedury nadawcze................................................................................................................................... 67

Uwagi praktyczne ........................................................................................................................................ 71

Część druga: Przewóz materiałów wybuchowych...............................83

Kwalifikacje........................................................................................................................................................85

Definicje............................................................................................................................................................... 86

Wymaganie odnośnie pojazd.w..................................................................................................... 94

Opakowania i oznaczenia.......................................................................................................................97

Pakowanie i ładowanie razem......................................................................................................100

Dokumentacja...............................................................................................................................................103

Część trzecia: Przewóz materiałów radioaktywnych.....................105

Informacje podstawowe.......................................................................................................................107

Ochrona radiologiczna.............................................................................................................................114

Program ochrony przed promieniowaniem......................................................................... 118

Regulacje transportowe......................................................................................................................... 119

Dokumentacja.................................................................................................................................................127

Sztuki przesyłki.............................................................................................................................................129

Oznaczanie nalepkami............................................................................................................................ 133

Oznaczenie jednostek transportowych......................................................................................137

Część piąta: Instrukcje pisemne dla kierowcy.........................................169

Instrukcje pisemne zgodne z ADR................................................................................................171

Instrukcje pisemne zgodne z RID..................................................................................................175

 

 

OPIS SERII

Właściwe informacje są podstawą bezpieczeństwa. Od kilku lat stałą pozycją na rynku wydawnictw poświęconych towarom niebezpieczniejszym

 

TOM 1 - wiedza podstawowa. Prawie 240 stron omawiających najważniejsze aspekty przewozu towarów niebezpiecznych. Co prawda, głównym punktem ciężkości jest transport drogowy, jednak ze względu na coraz większe zainteresowanie transportem multimodalnym w książce

Najnowsze wydanie ma kilka punktów ciężkości. Oto one:

1.  ograniczenia w przewozie w państwach, stronach ADR. Zawarto miedzy innymi pełny wykaz ograniczeń tunelowych

2.  omówienie zasad stosowania przepisów w transporcie kolejowym, wodnym śródlądowym oraz morskim

3.  informacje praktyczne w zakresie stosowania w transporcie drogowo-morskim Memorandum Morza Bałtyckiego

4.  podsumowanie kryteriów klasyfikacyjnych oraz wskazanie różnic dla innych rodzajów transportu

5.  praktyczne informacje w zakresie stosowania opakowań, kontenerów i cystern oraz związanych z przewozem dokumentów

6.  przykłady dokumentacji związanej z  transportem drogowy oraz kolejowym i morskim

7.  praktyczne wskazówki dla pakownia, ładownia razem oraz segregacji i sztauowania towarów nadawanych w transporcie drogowym oraz drogowo-morskim i drogowo-kolejowym.

 

Wydawnictwo zostało pomyślane jako podręcznik dla praktyków i jego uzupełnieniem są tablice barwne (plakaty) poświęcone najczęściej występującym problemom. Tradycyjnie załączono też do podręcznika słownik najczęściej potrzebnych zwrotów w języku polskim, angielskim i niemieckim.

 

TOM 2 - to wiedza specjalistyczna.Wydawnictwo ma 188 stron i zostało podzielone na trzy części. Część pierwsza poświęcona jest przewozowi  w cysternach. Czytelnik dowie się nie tylko jak i z czego wykonane są cysterny, lecz pozna zasady wykonywania przewozu, ograniczenia, oznaczenia i dokumentacje. Od 2012 roku w wydawnictwie publikowane jest także opracowanie w zakresie prewencji roll-over.

Część druga omawia przewóz towarów wybuchowych. Przedstawione informacje obejmują nie tylko wymagania przepisów ADR lecz także przepisy krajowe.

Część trzecia, to abecadło stosujących i przewożących towary radioaktywne. Poza przedstawieniem danych niezbędnych dla uczestników przewozu w podręczniku zamieszczono pierwszy na polskim rynku ilustrowany słownik pojęć związanych z przewozem.

 

TOM 3 - to zestawienie przepisów. Tworzy go wykaz towarów niebezpiecznych wraz z przepisami szczególnymi potrzebnymi w codziennej pracy. Podręcznik obejmuje transport drogowy (ADR), kolejowy (RID) oraz morski (IMDG).

 

 

TOM 4 - to zeszyt ćwiczeń. Został pomyślany jako pomoc w wykonaniu obowiązku nałożonego prawem na szkolących kierowców. Dobór ćwiczeń pozwala na zapewnienie minimum programowego oraz doskonalenie praktyki i wiedzy kierowców a także innych osób uczestniczących w przewozie.

 

Wszystkie wydawnictwa w formacie B5.

 

Wydawnictwo przygotowało specjalną promocję dla ośrodków szkolenia i bibliotek.

Zamówienia można składać przez stronę www.sklep-kierowcy.pl

 

 

 

O autorach:

Marek Różycki - uczestnik prac delegacji w grupach roboczych ONZ odpowiedzialnych za tworzenie przepisów RID/ADR/ADN oraz grup roboczych ekspertów w zakresie techniki cystern. Doradca ds bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym śródlądowym i morskim. Biegły sądowy. Rzeczoznawca sądowy. Redaktor kwartalnika Towary Niebezpieczne.

 

Jerzy Kolanowski - wieloletni pracownik Urzędu Transportu Kolejowego. Specjalista w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją.

 

Paweł Tkaczyk - specjalista w zakresie przewozu lotniczego. Doradca ds bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym.

Recenzje

Szybkie wyszukiwanie
Kategorie
Twój koszyk jest pusty
Poleć produkt
Udostępnij na Facebooku. Podziel się na Twitterze.